Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
ul. Słowackiego 6
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP 639-000-38-24; REGON: 271140998

Dyrektor ZGKiM - Wilhelm Rzechonek


KONTO BANKOWE:
ING Bank Śląski S.A.
O/Kuźnia Raciborska
Numer konta: 53 1050 1344 1000 0022 9374 6505

Czas pracy zakładu: poniedziałek - piątek, w godz. 7:00 - 15:00

Dyrektor ZGKiM przyjmuje w ramach skarg i wniosków w dniach:

wtorek w godz. 13:00 - 15:00


INFORMACJE OGÓLNE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołany jest do prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacją zadań własnych Gminy wynikających ze Statutu Zakładu.
Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego.
Pełna nazwa zakładu brzmi: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kuźni Raciborskiej.
Terytorialny zasięg działania Zakładu obejmuje obszar Gminy Miasta Kuźnia Raciborska.


STAN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU


System sprawowania obowiązków komunalnych i mieszkaniowych w stosunku do środowiska miasta Kuźnia Raciborska powstał w latach 60-tych. Wykonywany był różnymi sposobami organizacyjnymi i w różnym stopniu (bardziej lub mniej) skutecznie. Liczne próby reorganizacyjne wywołały określone skutki i miały wpływ na dzisiejszy obraz Zakładu.
W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1992 r. jako zakład budżetowy z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego tytułu.

Zgodnie ze Statutem Zakład ma obowiązek prowadzenia działalności w zakresie:
- gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
- gospodarowania lokalami użytkowymi,
- prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych,
- utrzymywania, budowy i remontów gminnych dróg, ulic, placow i chodników,
- utrzymywania czystości i porządku,
- usuwania nieczystości stałych i płynnych,
- zakładanie oraz utrzymywania zieleni i zadrzewień,
- utrzymywania targowiska.
Zakład zatrudnia ogółem 54 pracowników, tj. 50,08 etatu, w tym 16 etatów pracowników umysłowych.
Wartość majątku zarządzanego przez zakład wynosi 4 838 713,71 PLN podstawowego
funduszu (dane na dzień 31.12.2010 r.).
Na powyższe składają się budynki, urządzenia techniczne, maszyny, pojazdy specjalistyczne,
środki transportu i inne środki obrotowe, zapasy magazynowe, przedmioty nietrwałe w użytkowaniu, należności.


GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Substancja zasobów lokalowych administrowanych przez zakład wynosi:
69 budynków o pow. użytk. 49 462 m2, co stanowi 1066 mieszkań, ponadto administruje lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1 914 m2.
Wartym zainteresowania wydaje się fakt, iż istnieje 424 właścicieli prywatnych, którzy łącznie posiadają 18 623 m2 powierzchni użytkowej.
Wiek budynków waha się w granicach od 13 do 160 lat. Udział procentowy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Gr. I - budynki, konstrukcje trwałe, budowane po 1959 r.
26 budynków co stanowi 38% budynków ogółem

Gr. II - budynki, konstrukcje trwałe, budowane w okresie od 1950r. do 1959 r.
16 budynków co stanowi 24%

Gr. III - budynki stare o konstrukcji mieszanej - ściany murowane, stropy drewniane
26 budynków co stanowi 38%

Jak z powyższego zestawienia wynika 62% budynków zostało wybudowanych po latach 50-tych, niemniej ich stan techniczny nie przedstawia się najlepiej. Stosowanie metod budownictwa oszczędnościowego dało mieszkania o bardzo niskim standardzie.

Źródłem finansowania gospodarki zasobami lokalowymi generalnie są dotacje przedmiotowe z budżetu, wpływy z czynszów oraz wynagrodzenie zarządcy nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. Wielkości tych wpływów na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się różnie, jednak ogólnie należy stwierdzić, że wpływy te nie pokrywają potrzeb remontowych.


GOSPODARKA KOMUNALNA


Najtrudniejszym zagadnieniem do rozwiązania jest problem składowania i odbioru odpadów komunalnych. Odpady składowane są w Rybniku i Knurowie, co znacznie podwyższa koszty związane z ich wywozem i utylizacją.
Uchwała Rady Mieskiej z dnia 10.08.2000 r. Nr XXII/155/2001 wprowadziła obowiązek uiszczania przez właścicieli prywatnych posesji opłaty stałej za wywóz nieczystości, w której zawarty jest koszt opróżniania jednego pojemnika w miesiącu. ZGKiM podpisał umowy z mieszkańcami i wprowadził bezpłatną zbiórkę odpadów segregowanych. Część mieszkańców sołectwa Rudy podpisała umowę z prywatną firmą "EKO" z Rybnika.
Natomiast nieczystości płynne z terenu Gminy zwożone są do oczyszczalni w Kuźni Raciborskiej.

Do wywozu nieczystości używany jest następujący sprzęt specjalistyczny:

1. Śmieciarka Jelcz 422, rok produkcji 1998 r.
2. Śmieciarka Jelcz 325 JPH1, rok produkcji 1988 r.
3. Wóz asenizacyjny Jelcz 325 SK, rok produkcji 1983 r.
4. Śmieciarka DAF LF55.250, rok produkcji 2009 r.
5. Zamiatarka Star 28 ZM7, rok produkcji 1988 r.

oraz sprzęt niespecjalistyczny:

1. Mini ciągnik ELPOL K1, rok produkcji 1997 r.
2. Ciągnik Ursus C360, rok produkcji 1967 r.
3. Ciągnik Ursus C360, rok produkcji 1976 r.
3. Ciągnik Ursus C360P, rok produkcji 1986 r.
4. Przyczepy D35M, rok produkcji 1971 r.
5. Multikar 25, rok produkcji 1983 r.
6. Polonez Truck, rok produkcji 1997 r.
7. Ciągnik rolniczy ZEFIR 85K, rok produkcji 2010 r.
8. Samochód dostawczy Volkswagen Transporter, rok produkcji 2001 r.


Telefony kontaktowe:

Dyrektor, Sekretariat, Kadry
tel/fax: 32 419 13 26

Dział Eksploatacyjno -Administracyjny
32 419 13 46

Dział Remontowo - Usługowy
32 419 13 68, 32 419 14 72

Dział Finansowo - Księgowy, Kasa
32 419 13 10

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information