EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa chodnika w Rudzie Kozielskiej

Gmina uzyskała pozytywną opinię dotyczącą budowy chodnika wzdłuż DW 425 w Rudzie Kozielskiej. Na podstawie uzyskanej opinii  projektanci kontynuują prace projektowe celem uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to początek IV kwartału bieżącego roku. W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska, na odcinku od istniejącego zjazdu przy skrzyżowaniu ul. Raciborskiej z ul. Wildek do zjazdu na działkę nr 557, z wyłączeniem odcinka w granicach działek nr 179 oraz 178. 

Plan sytuacyjny -1 

Plan sytuacyjny – 2

Plan sytuacyjny – 3

Plan sytuacyjny – 4

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska