EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budowa chodnika w Rudach

Gmina Kuźnia Raciborska uzyskała pozytywną opinię dotyczącą budowy chodnika wzdłuż DW 919 w Rudach. Na podstawie uzyskanej opinii  projektanci kontynuują prace projektowe celem uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to początek IV kwartału bieżącego roku.

Zakres przebudowy obejmuje odcinek DW919 od zjazdu na działkę nr 6/1 (początek terenu zabudowy) do zjazdu na Aleje Lipową. Długość przedmiotowego odcinka wynosi 1,589 km. Wzdłuż całego odcinka drogi zaprojektowano chodnik po lewej stronie drogi oraz po prawej wzdłuż zatoki autobusowej.

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano dwie zatoki autobusowe: lewostronną i prawostronną. Zatoki zostały zlokalizowane na odcinku prostym o szerokości wynoszącej 3.00 m i długości 20.00 m.

D2.1.Plan_sytuayjny 

D2.2.Plan_sytuayjny 

D2.3.Plan_sytuayjny

 D3.Profil podłużny

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska