EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Burmistrz Wojciech Gdesz zastępcą przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

Obradujące dniach 13-14 czerwca br. w Bierzwniku (woj. zachodniopomorskie). Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Uczestniczący w Zgromadzeniu burmistrz Kuźni Raciborskiej – Wojciech Gdesz wybrany został członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd wyłonił ze swojego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Przewodniczenie OSGC powierzono Wojciechowi Andrzejewskiemu – wójtowi Gminy Bledzew. Jego zastępcami zostali burmistrz Wojciech Gdesz oraz Leszek Waloch – wójt gminy Bierzwnik. W Zgromadzeniu brała również udział Rita Serafin, była burmistrz Kuźni Raciborskiej, wiceprzewodnicząca OSGC w latach 2007 – 2011, przewodnicząca w latach 2011 -2015, a obecnie członek honorowy OSGC. Na Zgromadzeniu reprezentowała także powiat raciborski, jako radna powiatowa – członek zarządu powiatu raciborskiego.

W trakcie Walnego Zgromadzenia burmistrz Wojciech Gdesz złożył deklarację organizacji w roku 2025 przez gminę Kuźnia Raciborska Forum Szlaku Cysterskiego. Do włączenia się do organizacji tego wydarzenia poproszony zostanie także powiat raciborski – członek wspierający OSGC.

Uczestnicy Zgromadzenia brali również udział w uroczystościach 730-lecia fundacji cysterskiej w Bierzwniku.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich powstało w 2007 r. Gmina Kuźnia Raciborska jest członkiem założycielem OSGC i od samego początku jego działalności bardzo aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia są gminy, na terenie których znajdują się obiekty cysterskie i pocysterskiego, a jego podstawowym celem statutowym jest propagowanie dziedzictwa cysterskiego.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska