• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Telefony Alarmowe

112 - Europ. numer alarmowy

997 - Policja

998 - Straż Pożarna

999 - Pogotowie

911 - Energetyka

(32) 4191417 - Urząd

Start
GCZK Kuźnia Raciborska
Redaktor: Administrator   
15.04.2011.
 Serdecznie witamy!
 

Znajdziecie tutaj Państwo informacje dotyczące spraw Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Ludności. Dodatkowo zamieszczamy odnośniki do stron zawierających stany wód rzeki Odry i Zbiornika Rybnik oraz odnośniki do portali pogodowych i służb kryzysowych.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

  

Komórka organizacyjna Urzędu – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w żadnym przypadku nie zastępuje działania takich służb jak :
Pogotowie Ratunkowe , Policja , Straż, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodne, Weterynaryjne, służby sanitarne.
Służby te działają zgodnie ze swym przeznaczenie i są osiągalne pod dotychczas obowiązującymi numerami telefonów.
Kwestie związane z Zarządzaniem Kryzysowym normuje ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
 
Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:
1. zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 
Po godzinach pracy Urzędu funkcjonuje telefon stacjonarny 32 412-06-02 obsługiwany przez dyspozytorów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
Zmieniony ( 15.11.2016. )
 

Ostrzeżenia

 

 

 Powiat Raciborski

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 Straż Pożarna w Raciborzu

       Państwowa Straż Pożarna w Raciborzu

 Śląski Urząd Wojewódzki

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego