Obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych
Redaktor: Aleksander Serafin   
19.12.2012.

Śląski Urząd Wojewódzki: Przypominamy, że właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych obowiązuje zarządzenie wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka z grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.
Zarządzenie to zobowiązuje zarówno do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej, zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, jak i do usuwania z nich śniegu i lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji.