Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska określa Zarządzenie Nr B.0050.92.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2017 - 04.05.2017

do godz. 15.00

22.05.2017 – 26.05.2017

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 10.05.2017

do 02.06.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.05.2017

do godz. 15.00

05.06.2017

do godz. 15.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12.05.2017 – 17.05.2017

do godz. 15.00

06.06.2017 - 12.06.2017

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

19.05.2017

do godz. 15.00

14.06.2017

do godz. 15.00

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

16

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej kontynuacji przez rodzeństwo kandydata nauki w tej szkole, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.

2.

Realizacja przez kandydata rocznego obowiązku przedszkolnego w przedszkolu znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły.

8

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola o uczęszczaniu kandydata do przedszkola znajdującego się w obwodzie tej szkoły.

3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w danej szkole lub w miejscowości będącej siedzibą szkoły.

4

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.

4.

W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki.

2

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania osoby wspierającej rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki dziecku.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w każdej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kuźnia Raciborska:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej

  47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28

  tel. 32 419 13 18

- Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach

  47-430 Rudy, ul. Rogera 2

  tel. 32 410 30 24. 

 

 

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information