Dotacja na kotły

 

03.01.2022 

Dotacja na kotły- Dodatkowy nabór – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska- etap I: rok 2021

15.09.2021

Zawarcie umowy na dotację z Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)

W dniu 14 września 2021 r. zostało wydane Zarządzenie nr B.0050.285.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie określenia wzoru umowy trójstronnej.

Wzór umowy - pobierz >>>

Załącznikiem do umowy trójstronnej jest kosztorys ofertowy, który w części I powinien zostać wypełniony przez Inwestora i wybranego Wykonawcę. Po wizycie i oględzinach kotłowni oraz instalacji c.o. przez wybranego Wykonawcę oraz po wypełnieniu formularza, prosimy o jego dostarczenie do pokoju nr 16 (II piętro) w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub przesłanie skanu na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kosztorys ofertowy - pobierz >>>

Jednocześnie Wykonawca do 7 dni przed zawarciem umowy musi złożyć w Urzędzie wymagane dokumenty:
-    Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
-    Dane teleadresowe, zaświadczenie o prowadzeniu rachunku, dane osobiste do podpisania umowy;
-    Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu Programu, terminowego wywiązania się z prac oraz udzielania 
     pomocy merytorycznej i technicznej Inwestorowi;
-    Dokumentacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót;
-    Wykaz wykonanych modernizacji w ramach PONE lub prywatnych zleceń (opcjonalnie);
-   Autoryzacje Producentów, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału
     w PONE (oświadczenie producenta kotłów, że firma jest autoryzowanym instalatorem, ukończyła szkolenie w zakresie budowy,
     rozruchu i montażu kotłów);
-    Proponowany wykaz kotłów zgłoszonych do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata
     2021-2023”, spełniających wymagania Regulaminu;
-    Dokumentacja techniczno-ruchowa potwierdzająca spełnienie wymagań Regulaminu;
-    Deklaracja o zabezpieczeniu przed niedozwolonym spalaniem odpadów;
-    Zaświadczenie o zabezpieczeniu przed możliwością cofnięcia się płomienia do podajnika paliwa;
-    Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej, co najmniej 60 miesięczną gwarancję na montowane urządzenie;

Na podstawie informacji zawartych w kosztorysie zostanie przygotowana umowa trójstronna na dotację zadania pod nazwą: "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023”.
Proszę o zapoznanie się Wykonawcy i Inwestora z warunkami regulaminu i umowy.

Regulamin - pobierz >>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------

02.07.2021 r.

Dotacja na kotły – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska

--------------------------------------------------------------------------------------------------

02.06.2021

Dofinansowanie do wymiany kotłów PONE- wymagana pisemna informacja z PSG w przypadku wyboru kotła na węgiel lub biomasę dla miejscowości, w których istnieje sieć gazowa !!!

W związku z przygotowaniem Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023”, informujemy iż w przypadku wyboru kotłów na paliwo stałe w tym węgiel i biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa, które spełniają określone wymagania jakościowe, w miejscowościach, w których już istnieje sieć gazowa,
do wniosku będzie należało dołączyć:
- kserokopię pisemnej informacji administratora sieci gazowej, z której wynika brak możliwości podłączenia lub brak ustalenia warunków przyłączenia do sieci gazowej,

Czas oczekiwania na odpowiedź od Polskiej Spółki Gazownictwa to 30 dni.
Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz wniosek o określenie warunków przyłączenia można pobrać ze strony internetowej:
https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej
Tam też znajduje się  Przykład wypełnionego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku konieczności budowy nowego przyłącza gazowego.
Wszelkie informacje dotyczące możliwości i warunków podłączenia do sieci gazowej dostępne są pod numerem telefonu:
Oddziału Zakład Gazowniczy w Zabrzu tel. 32 398 50 00.

Wnioski można wysyłać w wersji papierowej na adres:
Placówka Gazownicza w Raciborzu
ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibórz LUB Skorzystać z Portalu przyłączeniowego na stronie internetowej:
https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage


6.09.2018

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

W załączeniu prezentujemy listę rezerwową wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

 

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

W załączeniu prezentujemy listę wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Lista osób zakwalifikowanych lub/i niezakwalifikowanych do udziału w Programie, które złożyły wnioski w ramach II naboru – na listę rezerwową, zostanie ogłoszona po upływie terminów wyznaczonych do uzupełnienia braków formalnych.   

LISTA WNIOSKÓW

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.07.2018

 

 

LISTA WYKONAWCÓW UPRAWNIONYCH DO WYMIANY KOTŁÓW – aktualizacja

 

Lista wykonawców w ramach programu PONE >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15.05.2018 r.

Uwaga !

DODATKOWY TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJE NA KOTŁY - NA LISTĘ REZERWOWĄ

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

Na majowej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej zostanie podjęta uchwała w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”.

 

Planowany termin dodatkowego naboru: 18 – 22 czerwiec 2018 r.

 


 

2018-03-21

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA!

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,
W dniach od 16 do 27 kwietnia 2018 r., będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska – etap II, 2018 rok”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców. (Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, oraz określenia ilości modernizacji – pobierz>>>).

Jednocześnie zawiadamiamy, że:
1) w bieżącym roku obowiązują wzory dokumentów (wniosek, oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością, pełnomocnictwo) udostępnione w 2017 r.. (poniżej). Druki te można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro),
2) regulamin dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy
Kuźnia Raciborska” (zamieszczony poniżej) nadal obowiązuje.

 


 

28.02.2018 r.

Dotacje na kotły – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE Etap II) w Kuźni Raciborskiej

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej zostanie podjęta uchwała w sprawie ogłoszenie terminu naboru wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska” – etap II, rok 2018, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców. Warunki udzielenia dotacji nie ulegną zmianie. Druki wniosków wraz z pozostałymi wzorami wymaganych dokumentów, zostaną udostępnione po podjęciu przedmiotowej uchwały.


 

24.07.2017

LISTA WYKONAWCÓW UPRAWNIONYCH DO WYMIANY KOTŁÓW/UMOWA TRÓJSTRONNA

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej umieszczamy Listę Wykonawców zakwalifikowanych do Programu PONE (firmy uprawnione do wymiany kotłów). Lista będzie na bieżąco aktualizowana, w ramach dostarczania przez pozostałych Wykonawców dokumentacji aplikacyjnej. 

Lista Wykonawców - pobierz

Ponadto w dniu 11 lipca 2017 r. zostało wydane Zarządzenie nr B.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie określenia wzoru umowy trójstronnej.

Wzór umowy - pobierz

Załącznikiem do umowy trójstronnej jest formularz ofertowy, który w części I powinien zostać wypełniony przez Inwestora i wybranego Wykonawcę. Po wizycie i oględzinach kotłowni oraz instalacji c.o. przez wybranego Wykonawcę oraz po wypełnieniu formularza, prosimy o jego dostarczenie do pokoju nr 16 (II piętro) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub przesłanie skanu na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Na podstawie informacji zawartych w formularzu zostanie przygotowana umowa trójstronna na dotację zadania pod nazwą: "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap I: rok 2017

 

Lista wykonawców w ramach programu PONE >>>

Wzór umowy trójstronnej >>>


 

Dotacje na kotły – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) w Kuźni Raciborskiej

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

W dniach od 8 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców.

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Pobierz w wersji pdf >>>

Pobierz w wersji doc >>>

Wnioski wraz z załącznikami można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro) oraz w pokoju nr 3 (parter).

Do wniosku należy dołączyć:

1)      oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (pobierz pdf>>>, pobierz doc>>>),

2)      wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin),

3)      zdjęcie likwidowanego źródła.

W przypadku współwłasności, wniosek składają wszyscy współwłaściciele. Właściciel lub współwłaściciele mogą działać przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa tutaj (pobierz pdf>>>, pobierz doc>>>)

Wnioski można składać osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 

Ważne informacje:

Składając wniosek należy spełnić poniższe kryteria:

  • Brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska.
  • Budynek oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą złożenia niniejszego wniosku.
  • Posiadanie tytułu prawnego do Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Kuźnia Raciborska, zgodnie z oświadczeniem.
  • W Budynku zainstalowane jest Stare źródło ciepła - niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (po zakwalifikowaniu do Programu, Stare źródło ciepła trzeba będzie zlikwidować/zezłomować i przedstawić dokument wystawiony przez przedsiębiorcę prowadzącego skup złomu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów).
  • Nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła Budynku przez okres 5 lat.

 

Dodatkowe informacje:

  • Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, pieców kuchennych).
  • Mieszkaniec dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła  (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie – pobierz>>>). Wybór Wykonawcy następuje z listy Wykonawców opublikowanej na stronie Urzędu (lista zostanie opublikowana w późniejszym terminie).
  • Dotacja, o której mowa w Regulaminie, może zostać przeznaczona na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającej na likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN EN303-5:2012), i jego zastąpieniu:

1)      kotłem opalanym paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów
          zawartych w normie PN EN303-5:2012;

2)      kotłem opalanym biomasą, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012;

3)      kotłem LPG;

4)      kotłem olejowym.

  • Wielkość dotacji wynosić będzie 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6.000 zł na budynek w okresie 5 lat.
  • Jeżeli w budynku prowadzona jest przez mieszkańca działalność gospodarcza, udzielenie dotacji nastąpi pod warunkiem zapewnienia odrębnego źródła ciepła dla części Budynku związanej z działalnością gospodarczą. Zapewnienie wymaga złożenia przez Inwestora pisemnego oświadczenia.

 

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419 14 17, wew.129, 131 oraz w terminie od 1 czerwca 2017 r. wew. 107.

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information