Koronawirus w Gminie Kuźnia Raciborska

Kwarantanna: Podejrzenie zakażenia: Nadzór epidemiologiczny: 52  Zarażonych: 1  

DOTACJE na Odnawialne Źródła Energii

12.02.2020

 

Projekt Partnerski związany z wykonaniem instalacji OZE u mieszkańców został zatwierdzony

 

06.05.2019 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs

 

Informuje, iż z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z kwietnia 2019 r. na maj 2019 r.

 

10.04.2019r.

Zmiana polityki Gminy w 2019 r. w zakresie ograniczenia niskiej emisji

TUTAJ>>>

-

01.04.2019 r. 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs

Informujemy, że z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.

 

 

01.03.2019 r. 

"Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii- konkurs. Informujemy, iż z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z lutego 2019 r. na marzec 2019 r."

 Link: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

   

29.01.2019 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs

"Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii- konkurs.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. 
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)."

 

 

29.11.2018r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs

"Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii- konkurs.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)."

Link: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_konkursu_4_1_3_odnawialne_zrodla_energii_26112018

 

 

28.05.2018r. 

Wniosek dot. Odnawialnych Źródeł Energii złożony!

"Szanowni Mieszkańcy! 

W dniu wczorajszym został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, pomoc i mamy nadzieję, że nakład pracy włożony w to przedsięwzięcie w okresie ostatnich miesięcy, przyniesie pozytywny efekt w postaci dotacji dla Projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r."

 16.04.2018

Odbiór opracowań sytuacyjno-technicznych dla instalacji OZE!

Szanowni Mieszkańcy!

 W związku z przekazaniem przez firmę Semper Power Sp. z o.o. dokumentacji technicznej dla projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”, począwszy od dnia 19 kwietnia 2018r. w godzinach pracy tutejszego Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 16 (II piętro) można odbierać opracowania sytuacyjno-techniczne dla wybranych instalacji OZE.

 

26.02.2018

Wydłużenie terminu trwania naboru dla gmin dla konkursu 4.1.3. RPO WSL Odnawialne źródła energii

Zarząd Województwa Śląskiego z uwagi na zmiany regulaminu konkursu 23 stycznia 2018 r. wydłużył termin trwania naboru dla konkursu z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. do godz. 12.00:00. Zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r. Zmiany zostały wprowadzone w ogłoszeniu i regulaminie naboru wniosków.

 

14.12.2017

WAŻNE!!! Zmiana terminu naboru zgłoszeń w ramach OZE

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza NR B.0050.339.2017 z dnia 14.12.2017 r. zmieniające Zarządzenie NR B.0050.328.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.11.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”,

Nabór dokumentów zgłoszeniowych do  udziału w projekcie został wydłużony do 19.12.2017 r.!

Link do Zarządzenia:

http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12660&idmp=674&r=r

 

1.12.2017

NABÓR DEKLARACJI DO PROJEKTU „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

Szanowni mieszkańcy!

W związku z przystąpieniem przez Gminę Kuźnia Raciborska do prac związanych ze złożeniem wniosku w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w terminie od dnia 04.12.2017r. do dnia 15.12.2017r. zostanie przeprowadzony nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Projekt realizowany będzie w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i podpisania umowy o dofinansowanie.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania dla Uczestnika wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12602&idmp=674&r=r

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w terminie od dnia 04.12.2017r. do dnia 15.12.2017r. należy składać:

a) osobiście w wersji  papierowej  (oryginalnie podpisanej) w pokoju nr 16 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania,

b) przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, Kuźnia Raciborska 47-420 z dopiskiem „Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

Dokumenty zgłoszeniowe od zainteresowanych potencjalnych uczestników, składane osobiście lub przesłane przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do tut. Urzędu Miejskiego) będą przyjmowane w zakresie następujących instalacji odnawialnych źródeł energii:

a)   instalacji solarnych,

b)   instalacji fotowoltaicznych,

c)    powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u.,

d)   powietrznych pomp ciepła c.w.u.,

e)   kotłów na biomasę.

Montaż kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku wymiany istniejącego źródła ciepła na paliwa stałe o niskiej efektywności energetycznej (węgiel).

Informacje dotyczące Regulaminu naboru zgłoszeń można uzyskać:

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 16, II piętro

- telefonicznie pod numerem telefonu: 32/419 14 17, wew.107

- wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania (Regulamin + załączniki):

http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12602&idmp=674&r=r

oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 16, II piętro.

UWAGA! – Osoby ,które złożyły wstępne ankiety informacyjne są również zobligowane do złożenia dokumentów zgłoszeniowych w terminie od dnia 04.12.2017r. do dnia 15.12.2017r.

Do pobrania:

Regulamin naboru Gmina Kuźnia Raciborska [DOC - PDF]

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Kuźnia Raciborska [DOC - PDF]

Umowa użyczenia - Kuźnia Raciborska [DOC - PDF]

Uwaga! - Umowę użyczenia należy przedłożyć w 2 egzemplarzach!

Oświadczenie dot. zas. budynku w f. budowy - Kuźnia Raciborska [DOC - PDF]

Oświadczenie dot. wymiany eternitu - Kuźnia Raciborska [DOC - PDF]

Ankieta doboru instalacji - Kuźnia Raciborska [DOC - PDF]

Pełnomocnictwo [DOC - PDF]

 

----------

15.11.2017

PREZENTACJA OZE>>>

----------

UWAGA!!! Zmiana terminu spotkania informacyjnego dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii !!!

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące 85% dotacji na odnawialne źródła energii, w związku z przystąpieniem przez Gminę Kuźnia Raciborska do prac związanych ze złożeniem wniosku w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 listopada o godz.17:00 w sali widowiskowej (parter) w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Klasztornej 9.

Zapraszam serdecznie!

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information