Wyprawka szkolna 2017/2018

„Wyprawka szkolna” w 2017 r.

 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018 pomoc skierowana zostanie do uczniów:

v  słabowidzących,

v  niesłyszących,

v  słabosłyszących,

v  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

v  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

v  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

v  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

·         Klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

·         klasy I branżowej szkoły I stopnia,

·         liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do

·         klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

v      W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

·         klas II-III szkoły podstawowej,

·         klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

·         klasy I branżowej szkoły I stopnia,

·         liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Termin składania wniosków upływa 8 września 2017 r.

 

 Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników oraz wniosek o przyznanie dofinansowania zostały zamieszczone w linkach poniżej.

 

 WNIOSEK

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information