Koronawirus w Gminie Kuźnia Raciborska

Kwarantanna: Podejrzenie zakażenia: Nadzór epidemiologiczny: 57  Zarażonych: 1  

Nagroda Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2012

27 czerwca br. w sali USC w Kuźni Raciborskiej Burmistrz Miasta Rita Serafin wręczyła Nagrody Burmistrza dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce.
Aby otrzymać Nagrodę Burmistrza należy spełnić jedne z poniższych kryteriów:
a) w ostatnich dwóch latach nauki uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 (szkoły ponadgimnazjalne - 4,5), wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania i co najmniej 34 pkt. ze sprawdzaniu po szkole podstawowej lub co najmniej 80% ze średniej z wyników otrzymanych z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego, i otrzymał akceptację Rady Pedagogicznej.
b) jest laureatem co najmniej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, w ostatnim roku otrzymał z zachowania ocenę bardzo dobrą lub wzorową oraz otrzymał akceptację Rady Pedagogicznej;
c) został wytypowany przez Radę Pedagogiczną szkoły za szczególne osiągnięcia w nauce i uzyskał akceptację Burmistrza.

W uroczystości wzięli również udział rodzice nagrodzonych dzieci, kierownik referatu Edukacji, Sportu i Promocji Wiesława Czogała oraz dyrektorzy placówek oświatowych: Kinga Apollo - Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, Adrian Plura - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach oraz Kazimierz Szczepanik - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

Klaudia Ciupek - uczennica wzorowa pod względem zachowania w szkole i poza nią. Osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Reprezentowała szkołę w Interdyscyplinanrnym konkursie z Matematyki z elementami przyrody, w XI konkursie Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych. Średnia ocen w klasie V- 5,1, średnia ocen w kasie VI – 5,0, ilość punktów na sprawdzianie kompetencji - 31.

Agata Kalemba - uczennica zachowująca się wzorowo w szkole i poza nią. Osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Zajęła I miejsce w powiatowym konkursie „Sławni ludzie;Ślązacy, Raciborzanie”, III miejsce w „Konkursie Wiedzy Ekologicznej”, brał udział w II etapie konkursu z języka angielskiego „The Glob”, IV Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego „der Globus”, XI konkursie Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych oraz wielu innych. Średnia ocen w kasie V -5,2, średnia ocen w klasie VI - 5,25, ilość punktów na sprawdzianie kompetencji 30.

Emilia Wojtas – uczennica wzorowo zachowująca się w szkole i poza nią. Reprezentowała szkołę w interdyscyplinarnym konkursie Matematyka z elementami przyrody, Język polski z elementami historii, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, „Szkoła moich marzeń”. Średnia ocen w kasie V -5,1, średnia ocen w klasie VI - 5,0, ilość punktów na sprawdzianie kompetencji 36.

Dawid Depta – pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia ocen w kasie V -5,1, średnia ocen w klasie VI - 5,0, ilość punktów na sprawdzianie kompetencji 27.

Klaudia Rąpała – uczennica wzorowa, osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Pełniła funkcję w samorządzie klasowym i szkolnym. Zajęła II miejsce w okręgowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz III miejsce i puchar Starosty Powiatowego w Konkursie Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego, finalistka konkursów ekologicznych i przyrodniczych. Zdobyła II miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą działającą przy OSP” Wolontariuszka. Średnia ocen w klasie II – 5,2, w klasie III – 5,17. Wynik egzaminu gimnazjalnego: powyżej 80%.

Patrycja Nieszporek – uczennica wzorowa, osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Pełniła funkcję w samorządzie klasowym i szkolnym. Brała udział w wielu konkursach językowych i matematycznych. Zdobyła II miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą działającą przy OSP” Wolontariuszka. Średnia ocen w klasie II – 5,0, w klasie III – 5,0. Wynik egzaminu gimnazjalnego: powyżej 80%.

Natalia Duda – uczennica wzorowa, osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Brała udział w projekcie „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”, w sekcji matematyczno-naukowo-technicznej w ramach którego brała udział w Ponadregionalnych Warsztatach Naukowych na Uniwersytecie Śląskim. Wolontariuszka. Średnia ocen w klasie II – 4,9, w klasie III – 5,1. Wynik egzaminu gimnazjalnego: 81%.

Anna Jureczka – uczennica wzorowa, osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim konkursie Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, wyróżnienie w konkursie o rolnictwie, wyróżnienie w konkursie „Co w trawie piszczy”. Pełniła funkcję przewodniczącej szkoły, redagowała szkolną gazetkę „Rudzik”, pracowała w projekcie „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”, w sekcji przedsiębiorczości w ramach którego brała udział w Ponadregionalnych Warsztatach Naukowych na Uniwersytecie Śląskim. Wolontariuszka. Średnia ocen w klasie II – 5,2, w klasie III – 5,42. Wynik egzaminu gimnazjalnego: 77,4%.

Dominik Podleśny – uczeń wzorowy, osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Laureat w Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego. Wolontariusz. Wynik egzaminu gimnazjalnego: 69,8%.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information