Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie na przekształcenie terenu poprzemysłowego

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego. Całość inwestycji to koszt 1 024 780,75 zł. dofinansowanie z budżetu UE to 838 815,71 zł. Inwestycja zakłada rewitalizację terenu po byłym tartaku w Kuźni Raciborskiej na obszarze 1. 8505 ha, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie oświetlania terenu, budowę drogi wewnętrznej o szerokości 4 metrów i długości 385 metrów. W wyniku realizacji projektu nastąpi kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego, co przyczyni się do nadania nowych funkcji gospodarczych obszaru oraz ulepszy warunki dla rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Zmodernizowany teren zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego w celu tworzenia nowych zakładów i miejsc pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy jest głównym celem projektu.

 

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information