Koronawirus w Gminie Kuźnia Raciborska

Zarażonych: 8    Kwarantanna: 12    Nadzór epidemiologiczny: 16    Podejrzenie zakażenia: 0    Wyleczonych: 4

Obwieszczenie dot. kopalni odkrywkowej na złożu Turze 1

Obwieszczenie

16‑04‑2019 09:41:13

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.” oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zwanej dalej „k.p.a.”,

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia,

że na podstawie art. 77 ust 1 pkt 1 i 4 u.o.o.ś., w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego – piasku i żwiru ze złoża Turze 1” w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, o łącznej powierzchni wynoszącej 81,97 ha w tym, w Gminie Kuźnia Raciborska 56,10 ha oraz w Gminie Nędza 25,87 ha, na terenie nieruchomości gruntowych: […] oraz w związku z przedłożeniem przez inwestora ujednoliconego zaktualizowanego raportu wykonanego dla ww. przedsięwzięcia […] ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz […] do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gliwicach o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

[...]

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokoły [sic] oraz elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

[...]

[ Pełna treść obwieszczenia ]

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information