Zarządzenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 06.05.2019r. w sprawie powołania Komitetu ds. do spraw Rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.0050.160.2019
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 06.05.2019r.

w sprawie powołania Komitetu ds. do spraw Rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 7  ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1398 z późń. zm.) oraz Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu do spraw rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska stanowiący załącznik do uchwały  Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zarządza, co następuje:

§ 1

Powołać Komitet Rewitalizacji dla gminy Kuźnia Raciborska, zwanym dalej Komitetem w następującym składzie:

1. Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk- Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska – przedstawiciel sektora publicznego

2. Pan Wilhelm Rzechonek – Dyrektor  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - przedstawiciel sektora publicznego

3. Pan Zbigniew Grygier –Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

    przedstawiciel sektora publicznego

4. Pan Piotr Czech, Prezes firmy Coberg Sp. z o.o.– przedstawiciel sektora gospodarczego,

5. Pan Jacek Gąska, Wiceprezes OSP Kuźnia Raciborska – przedstawiciel sektora społecznego

§ 2

Przy wyborze składu Komitetu Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska kierował się kompetencjami, rekomendacjami i doświadczeniem kandydatów.

 

§ 3

Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia. Pierwsza kadencja Komitetu trwa 2 lata, a następne kadencje trwają 3 lata.

 

§ 4

Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam przedstawicielowi Referatu Inwestycji i Budownictwa – Podinspektorowi ds. przygotowania inwestycji i planowania przestrzennego.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information