Koronawirus w Gminie Kuźnia Raciborska

Kwarantanna: Podejrzenie zakażenia: Nadzór epidemiologiczny: 57  Zarażonych: 1  

Podpisano umowę na remont ul. Cysterskiej w Rudach

17 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej podpisano umowę na remont ul. Cysterskiej w Rudach.

Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. jest realizowane przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wykonawca prac :

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w:
42-283 Boronów
ul. Częstochowska 14

 

Cena wybranej oferty:

brutto 2.978.035,75 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych 75/100).

Zakres prac do wykonania :
- dokumentacja techniczna,
- frezowanie istniej nawierzchni bitumicznej,
- rozbiórkę istniejącej podbudowy ,   
- wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni,
- wymiana istniejących krawężników na nowe,   
- umocnienie poboczy na całej długości drogi za wyjątkiem wjazdów i zjazdów na szerokość 0,65 m i grubość 10 cm destruktem (frezem) pozyskanym z frezowania   istniejącej nawierzchni;
- odtworzenie rowów przydrożnych w granicach pasa drogowego (w miejscach gdzie istniejąca szerokość pasa drogowego umożliwia ich lokalizację);
- odnowa oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stanem istniejącym,
- regulacja istniejących wpustów drogowych, 
- odwodnienie skrzyżowania dróg Powstańców i Sobieskiego,
- utwardzenie zjazdów o nawierzchni gruntowej destruktem na szerokość pasa drogowego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to: 20.11.2020 r. 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information