Koronawirus w Gminie Kuźnia Raciborska

Kwarantanna: Podejrzenie zakażenia: Nadzór epidemiologiczny: 57  Zarażonych: 1  

Rewitalizacja byłego tartaku przy ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej

 Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie, pn.  „Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej .”

Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT. Całość inwestycji to koszt 1 024 780,75 zł. dofinansowanie z budżetu UE to 838 815,71 zł. Inwestycja zakłada rewitalizację terenu po byłym tartaku w Kuźni Raciborskiej na obszarze 1. 8505 ha, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie oświetlania terenu, budowę drogi wewnętrznej o szerokości 4 metrów i długości 385 metrów. W wyniku realizacji projektu nastąpi kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego, co przyczyni się do nadania nowych funkcji gospodarczych obszaru oraz ulepszy warunki dla rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Zmodernizowany teren zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego w celu tworzenia nowych zakładów i miejsc pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy jest głównym celem projektu.

  Ogłoszenie o zamówieniu 

 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information