Projekt Moja szkoła i Ja

Gmina Kuźnia Raciborska wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz Szkołą Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Rudach realizuje projekt pod nazwą „Moja szkoła i Ja”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wspieranie szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska, w tworzeniu warunków do wyrównywania szans edukacyjnych oraz podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia uczniów kl. I-III ze zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację procesu kształcenia w szkole. W celu realizacji projektu w szkołach podstawowych, przy udziale dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców została opracowana oferta edukacyjna dla uczniów kl. I-III w zakresie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Ponadto w ramach projektu gminne szkoły podstawowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do zwiększenia atrakcyjności organizowanych zajęć i wzbogacania metod nauczania szczególnie do stosowania metod aktywizujących i stymulujących proces nauczania.
Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcie i pomocy psychologinczo-pedagogicznej udzielanej uczniom, u których stwierdzono zaburzenia dyslektyczne, wady postawy, zaburzenia rozwoju mowy oraz zaburzenia komunikacji społecznej, jak również uczniom szczególnie zdolnym, a także zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.Ogłoszenia o naborze nauczycieli do prowadzenia zajęć w projekcie - http://www.kuzniaraciborska.pl/index.php?m=easynews&ms=read&news_id=889


wyniki naboru - http://www.kuzniaraciborska.pl/index.php?m=easynews&ms=read&news_id=892


Moja szkoła i Ja
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji procesu nauczania
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych   

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information