Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.0050. 65 .2021

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16.02.2021 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713 ze zm.), w związku z art. 37 ust.2 i ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.310 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

Podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

 

§2

 

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Kuźni Raciborskiej, adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 6; bądź listownie na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.

 

§3

 

Termin składania uwag i propozycji wyznaczono na okres od 17 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r.

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

 

/-/ inż. Paweł Macha

 

PROJEKT UCHWAŁY

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information