Ogłoszenie z 31.10.2013 r. o przetargu

 

Kuźnia Raciborska 31.10.2013r

 

OGŁOSZENIE

 

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 32a/2 w budynku przy ul. Kozielskiej w Kuźni Raciborskiej, dla którego urządzona jest KW nr GL1R/00044069/8, położonego na parterze, składającego się z jednego pokoju, kuchni i komórki o łącznej powierzchni użytkowej 35,81m2, wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 14,00m2 i ułamkową częścią w wysokości 3478/10000 udziału w prawie własności w działce 82/3 k.m8 o pow.0,1289ha zapisanej w KW GL1R/00044068/1, oraz niepodzielnych częściach wspólnych budynku. Ustalona cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi 20.000-,zł. Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 2.000,-zł.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2013 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4.

  1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 29.11.2013 r. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości, oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego; dla firm dodatkowo aktualnego wpisu do ewidencji działalności lub aktualnego(wydanego w okresie 3-m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Wadium wnosić należy w pieniądzu lub na konto Gminy Kuźnia Raciborska ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

  2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zaliczone zostanie wadium), przed dniem zawarcia aktu notarialnego, pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

  3. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg. Informacji dotyczących sprzedaży i regulaminu przetargu oraz oględzin lokalu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul.Słowackiego 4, pok.14, tel.032 419-14-65.

Zastępca Burmistrza

               mgr Bogusław Wojtanowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information