Dotacja na kotły- Dodatkowy nabór – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska- etap I: rok 2021

Dotacja na kotły- Dodatkowy nabór – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska- etap I: rok 2021

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska

W dniach od 17 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. (włącznie) będzie przeprowadzony dodatkowy nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska- etap I: rok 2021”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców. O wpływie wniosku decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu urzędu.

Dodatkowy nabór obejmuje 22 modernizacje. W przypadku złożenia większej ilości wniosków, decyduje data wpływu wniosku.

Termin wykonania modernizacji z dodatkowego naboru nie może przekroczyć 15 czerwca 2022 r.

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Pobierz w wersji doc >>>

Pobierz w wersji pdf >>>

Wnioski wraz z załącznikami można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro) oraz na parterze.

Do wniosku należy dołączyć:

1)     oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (pobierz pdf>>>pobierz doc>>>),

2)      wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin),

3)     zdjęcie likwidowanego źródła,

4)     pisemną informację administratora sieci gazowej o braku możliwości lub warunków przyłączenia do sieci, dla miejscowości, w których już istnieje sieć gazowa.

W przypadku współwłasności, wniosek składają wszyscy współwłaściciele. Właściciel lub współwłaściciele mogą działać przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa tutaj (pobierz pdf>>>pobierz doc>>>)

Wnioski można składać osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 

Ważne informacje:

Składając wniosek należy spełnić poniższe kryteria:

·         Brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska.

·         Budynek oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą złożenia niniejszego wniosku.

·         Posiadanie tytułu prawnego do Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Kuźnia Raciborska, zgodnie z oświadczeniem.

·         W Budynku zainstalowane jest Stare źródło ciepła - niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (po zakwalifikowaniu do Programu, Stare źródło ciepła trzeba będzie zlikwidować/zezłomować i przedstawić dokument wystawiony przez przedsiębiorcę prowadzącego skup złomu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów).

·         Nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła Budynku przez okres 5 lat.

 

Dodatkowe informacje:

·         Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, pieców kuchennych).

·         Mieszkaniec dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła oraz Wykonawcy  (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie – pobierz>>>).

·         Dotacja, o której mowa w Regulaminie, może zostać przeznaczona na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającej na likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN EN303-5:2012), i jego zastąpieniu:

1)     kotłem opalanym paliwem stałym (węglem) z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu;

2)     kotłem opalanym biomasą, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu;

3)     kotłem gazowym kondensacyjnym;

4)     kotłem LPG;

5)     kotłem olejowym;

6)     pompą ciepła.

·        Wielkość dotacji wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3.000 zł na budynek w okresie 5 lat.

·         Jeżeli w Budynku Inwestora, w którym zostanie przeprowadzona Modernizacja, prowadzona jest przez niego działalność gospodarcza (do 30% powierzchni) rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, to wysokość dotacji zostanie pomniejszona proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 30% powierzchni użytkowej, to dofinansowanie zostanie pomniejszone o 30%.

 

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419-14-17, wew.107, 131.

 

 

 

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information