Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska-08.03.2022 r.

Zarządzenie Nr B.0050.97.2022

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 08.03.2022 r.

 

w sprawie zarządzenia naboru na listę rezerwową projektu grantowego pn.: „Usuwanie                                     i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) w wykonaniu postanowień uchwały nr XVIII/155/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 5 maja 2020r. poz. 3600 ze zm.).

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 

zarządza:

 

§ 1

 

Nabór na listę rezerwową projektu grantowego pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

 

§ 2

 

Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ
/-/ inż. Paweł Macha

 

                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1
                                                                                                                           do Zarządzenia Nr B.0050.97.2022
                                                                                                                                                     z dnia 08.03.2022r.

 

Usuwanie  i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, realizując założenia projektu grantowego pn.: „Usuwanie                               i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”, informuje o możliwości składania wniosków na listę rezerwową.


Zasady dotacji, nawet do 100% wartości netto kosztów kwalifikowanych, zostały ujęte w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” dostępnym pod adresem http://kuzniaraciborska.esesja.pl/zalaczniki/82523/uchwala_772370.pdf .

 

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, przesyłką pocztową, drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP z podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym.

 

Poniżej znajdują się druki wniosku oraz wymaganych załączników, które należy złożyć, aby wziąć udział w projekcie.

1.       Wniosek zgłoszenia udziału w projekcie

2.       Załącznik nr 1 do Wniosku – oświadczenia

3.       Załącznik nr 2 do Wniosku – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem/nieruchomością na cele realizacji projektu i w okresie trwałości projektu

4.       Załącznik nr 3 do Wniosku – zgoda współwłaścicieli na udział w Projekcie

5.       Załącznik nr 4 do Wniosku – FORMULARZ REALIZACJI ZADANIA

6.       Załącznik nr 5 do Wniosku – INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

7.       Załącznik nr 6 do Wniosku – OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

8.       Załącznik do rozliczenia - oświadczenia

9.       Umowa powierzenia Grantu – wzór (do wiadomości mieszkańca)

 

UWAGA!

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Grantobiorca z listy rezerwowej zostanie umieszczony na liście podstawowej w sytuacji wystąpienia w Projekcie oszczędności lub zwolnienia się miejsca na liście podstawowej. Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Kuźnia Raciborska. Grantobiorca, który zawarł Umowę o powierzenie Grantu zrealizuje zadanie w terminie określonym w umowie o powierzenie Grantu, lecz nie później niż do dnia 30 września 2022r.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Jagodowa 15, pok.06

Telefon do kontaktu  kom. +48 502 622 138 lub +48 535 875 044.                                                                           

 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information