Nowe świadczenie – dodatek energetyczny

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że od stycznia 2014 roku osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie – dodatek energetyczny.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

  1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
  2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (kopię umowy należy dołączyć do wniosku, oryginał przedłożyć do wglądu).
  3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r do 30 kwietnia 2014r będzie wynosić:

  1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
  2. 15,77 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
  3. 18,93 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej* należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, w pokoju nr 1. Druki wniosku są dostępne w urzędzie, pok. nr 1 lub pod linkiem

 

*Wydanie decyzji w sprawach dodatku energetycznego odlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego.

Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa są zwolnione z w.w opłaty pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia z MOPS (art. 7 ust. 5 Ustawy o opłacie skarbowej – Dz.U. 2006 nr 225 poz.1635).

 

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information