Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

Nazwa projektu:

„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA KUŹNIA RACIBORSKA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy.

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Realizator projektu: Gmina Kuźnia Raciborska

Wartość całkowita projektu wynosi: 41 460,08 zł

Wartość dofinansowania z UE : 35 241,06 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego : 2 073,01 zł

Wkład własny : 4 146,01 zł

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polski od dnia  24 lutego 2022 r., uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska/powiat raciborski/województwo śląskie dla których gmina Kuźnia Raciborska jest organem prowadzącym, poprzez doposażenie pracowni, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT z którego będą korzystać uczniowie z Ukrainy.

Okres realizacji projektu to 31.12.2022 r.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information