Kontrola właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kontrola właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

         Właściciele nieruchomości posiadając zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają kontroli realizacji obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z planem kontroli, na podstawie z art. 6 ust. 5a i ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć tego typu usługi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska dostępny jest pod adresem: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/25504193.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska kontroluje  posiadanie umów oraz dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa powyżej.

        Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska właściciele nieruchomości nieskanalizowanych, które wyposażone są w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz na pół roku, poprzez zlecenie usługi uprawnionemu podmiotowi, z którym podpisali umowę.

Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych, które wyposażone są w osadniki w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na nieczystości ciekłe, są zobowiązani do opróżniania osadników, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, poprzez zlecenie usługi uprawnionemu podmiotowi, z którym podpisali umowę.

Brak umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków skutkuje zastosowaniem procedury opróżnienia zastępczego przy zastosowaniu górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 

         Kontrole w imieniu Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska prowadzą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Z każdej kontroli spisywany jest protokół.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information