Postęp prac przy budowie kanalizacji w Rudach - 17.06.2015

Do wykonania wg przedmiarów jest:

- ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy fi 200mm o długości 2070 m

- ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy fi 160mm o długości 280 m

- ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o średnicy fi 90mm o długości 600 m  

- ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o średnicy fi 63mm o długości 50 m

- wykonanie przewiertów sterowanych pod drogami o średnicy fi 315 na długości 130 m

- wykonanie przewiertów sterowanych pod drogami o średnicy fi 250 na długości 35 m

- wykonanie 41 szt. przykanalików do posesji mieszkańców.

- wykonanie 2 sieciowych przepompowni ścieków oraz 2 małych przydomowych przepompowni ścieków.

 

Na dzień 17.06.2015r. tj po 14 dniach pracy od wejścia w teren firmy wykonawcy zadania zaawansowanie całości prac jest na poziomie 73,14%

 

Termin zakończenia 30.06.2015r.

 Aktualnie Spółka GPWiK jest w trakcie dostarczania mieszkańcom ulic objętych projektem informacji dotyczących terminu i sposobie przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, sposobie odbioru przykanalików wykonanych staraniem i na koszt właścicieli posesji /połączenie domu ze studzienka przyłączeniową na posesji/  oraz o sposobie rozliczania za ścieki wprowadzane do kanalizacji /zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami),

 Termin obowiązkowego przyłączenia się mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej został określony do dnia 31.10.2015r /nie dotyczy posesji wyposażonych w instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wszelkie warunki dotyczące ich posadowienia, użytkowania, i eksploatacji/.

 

Wzór informacji oraz wzór warunków przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej   

Przykładowe pismo oraz warunki podłączenia się do sieci

 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kuźnia Raciborska

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information