Darmowa pomoc w powiecie raciborskim

W styczniu w całej Polsce rusza system darmowych porad prawnych. Jest to efekt wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W powiecie raciborskim działać będą cztery takie punkty, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą adwokaci oraz radcowie prawni. Zadanie organizuje Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Okrzei 4,

2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno – Kulturalne, ul. 1 Maja 8B, 

3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5,

4) Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, tel. 533-977-031

 

Harmonogram – dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00

- wtorek: 12.00 – 16.00,

2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:

- poniedziałek, środa: 14.00 -18.00,

- wtorek, czwartek, piątek: 10.00 - 14.00,

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:

- poniedziałek, wtorek, środa: 11.00 - 15.00

- czwartek, piątek: 08.00 – 12.00,

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 

- od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00. tel. 533-977-031

Tymczasowo piętro I pokój 118 (wejście boczne do budynku),  od 11 stycznia 2016 r. parter pokój 7a (wejście główne do budynku)  

 

Uprawnieni:

 - młodzież do 26. roku życia,

 - osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 - kobiety w ciąży. 

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością

Pomoc prawna obejmuje:

 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Pomoc  prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Materiał pochodzi ze strony Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information