Wyprawka szkolna 2016/2016

„Wyprawka szkolna” w 2016 r.

 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostanie do uczniów:

v  słabowidzących,

v  niesłyszących,

v  słabosłyszących,

v  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

v  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

v  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

v  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

             ·           klasy VI szkoły podstawowej,

             ·           klasy III gimnazjum,

             ·           szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Termin składania wniosków upływa 7 września 2016 r.

 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników oraz wniosek o przyznanie dofinansowania zostały zamieszczone w linkach poniżej. 

 

WNIOSEK

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information