Dofinansowanie Projektu w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020

Nazwa projektu:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia, część centralno-zachodnia wraz z ul. Piaskową"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie 5.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa - RIT"

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Beneficjent końcowy i realizator projektu: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Wartość projektu: 17.049.843,31 PLN

Wartość dofinansowania: 6.070.000,00 PLN

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 16,624 km; 15 sieciowych przepompowni ścieków oraz 7 przepompowni przydomowych. Jest realizowany w północno-wschodniej, centralno – zachodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska oraz na ul. Piaskowej. Po zrealizowaniu projektu do nowo wybudowanej sieci, zostanie przyłączonych 291 posesji.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotycząca ścieków komunalnych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information