Koronawirus w Gminie Kuźnia Raciborska

Zarażonych: 17    Kwarantanna: 0    Nadzór epidemiologiczny: 0    Podejrzenie zakażenia: 0    Wyleczonych: 17

Spis Rolny 2020

22.09.2020

Dzisiaj na antenie Radia Silesia rusza konkurs „PSR 2020 na fali”. Odpowiedz na pytanie i wygraj zestaw gadżetów związanych z #spisrolny.

Szczegóły konkursu: https://bit.ly/3iS5PNh

#LiczySięRolnictwo #PSR2020


 

16.09.2020

Od 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny.

Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez:
- Internet: https://spisrolny.gov.pl/
- infolinię spisową: tel. 22 279 99 99

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo


 

15.09.2020


 

14.09.2020


 

10.09.2020


 

10.09.2020


 

04.09.2020

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a rolnicy powinni udzielać dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji.
więcej - spisrolny.gov.pl


 

 

03.09.2020


 

 

1.09.2020

 

Od 1 września dzwoniąc na infolinię – 22 279 99 99 wew. 1 – można spisać się przez telefon, dostępny jest też kanał „weryfikacja rachmistrza i informacje o #PSR2020”.

Infolinia działa 7 dni w tygodniu, w godz. 8-20.


 

1.09.2020.

Dzisiaj rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny. Spisz się przez Internet!


 

1.09.2020

Informacje nt Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań.


 

31.08.2020

 

Poniżej zamieszczamy wzory listów Prezesa GUS, które zostały wysłane do użytkowników gospodarstw rolnych - osób fizycznych i osób prawnych.

 

List Prezesa do osób fizycznych

List Prezesa do osób prawnych

_________________________________

 


 

25.08.2020

 

Spis rolny już za kilka dni. Zachęcamy do sprawdzenia, na jakie pytania rolnicy będą udzielać odpowiedzi - bit.ly/3gzSBU2

 

spisrolny.gov.pl

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny #rolnictwo

 

24.08.2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Czytaj więcej>>>

 

18.08.2020

 

Dzisiaj startuje infolinia spisowa - 22 279 99 99, dostępna 7 dni w tygodniu, w godz. 8-18. Do końca sierpnia br. połączenie będzie oferowało kanały „weryfikacja rachmistrza” i „informacje o PSR 2020”.

 

więcej - https://spisrolny.gov.pl/

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny


 

11.08.2020


 

4.08.2020

Spis rolny już za miesiąc!

 

Już za miesiąc rozpocznie się Powszechny Spis Rolny! Wyniki spisu pozwolą scharakteryzować polskie #rolnictwo, posłużą do podejmowania decyzji strategicznych oraz do celów porównań międzynarodowych.

 

 więcej info - https://spisrolny.gov.pl/

 

 #PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny

 

 

 

20.07.2020

 

22.06.2020

 


 

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

1.      Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)      być osobą pełnoletnią,

2)      zamieszkiwać na terenie gminy Kuźnia Raciborska,

3)      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)      nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Kandydat na rachmistrza terenowego:

1)      zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacji o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2)      jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;

3)      zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3.      Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4.      Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.

5.      Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6.      Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7.      Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1)   Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego(zał. 1);

2)   Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;

3)   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);

4)   Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

Adres do doręczeń:

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

ul. Słowackiego 4

47-420 Kuźnia Raciborska

 

9.      Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Michalina Komarek lub Patrycja Treffon, tel.32 419-14-17 wew. 107, kom. 502 622 138

 

Burmistrz Miasta

/-/ inż. Paweł Macha

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information