Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”!

 

07.02.2022 r.

Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”!

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

 

Dla kogo jest program Czyste Powietrze??

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

W tut. Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej zlokalizowany jest punkt przyjmowania wniosków programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska

(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na termin wizyty)

mogą uzyskać pomoc  pracownika w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 16)

Tel. 32-419-14-17 wew. 131 (Inspektor ds. ochrony środowiska, Pani Nikol Kawalec)

 

W Programie obowiązują dwa poziomy dofinansowania:

1.     Podstawowy poziom dofinansowania  – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych

  • dochody roczne wnioskodawcy nie mogą przekroczyć  100 000 zł

2.     Podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych

  • dla wnioskodawców, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwie domowym nie przekracza:

-       1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

-       2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania wydawane są zaświadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej (MOPS), wymagane do złożenia wniosku.

 

Każdego roku następuje przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych. Wydawanie dokumentu wstrzymane jest od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym, jednak nie później niż do 23 września.

 

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż;
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
  • instalację fotowoltaiczną;
  • ocieplenie przegród budowlanych;
  • stolarkę drzwiową i okienną;
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Program  daje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać również bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie do 30 czerwca 2027 r.

Od dnia 06.07.2021 r. uruchomiony został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/lista-bankow-ktore-w-ramach-programu-czyste-powietrze-prowadza-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-czesciowa-splate-kapitalu-kredytu-bankowego.html   i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Aktualna lista banków to:

1. Alior Bank SA (od 6 lipca 2021 r.)

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. (od 6 lipca 2021 r.)

 

Przypominamy! To banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Najważniejsze zmiany to:

-  rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku),

- okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku),

- rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Więcej informacji można również znaleźć na stronach Programu Czyste Powietrze

https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information