Ku pełni zdrowia - kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Gminie Kuźnia Raciborska. Projekt przebudowy i modernizacji ośrodków zdrowia dotyczy budynku: Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 9b w Kuźni Raciborskiej (działka nr 154/4), Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach (działka nr 123/85).

W wyniku realizacji Projektu ośrodki zostały dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 408) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Celem głównym Projektu jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego, realizowanych przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „AMICUS-MED” Sp. z o.o. w Gminie Kuźnia Raciborska.

Realizacja Projektu umożliwia obsługę pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przyczynia się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności poprzez: Kontynuację świadczenia usług medycznych na terenie Gminy Możliwości organizowania dla lokalnej społeczności cyklicznych akcji profilaktyki zdrowotnej, Zwiększenie dostępności usług medycznych (szczególnie dla osób starszych o ograniczonej zdolności ruchowej oraz niepełnosprawnych), Wzrost jakości świadczonych w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy usług medycznych, a przez to poprawa komfortu psychicznego Pacjentów, Wzrost komfortu pracy pracowników ośrodków zdrowia, Potencjalne zmniejszenie zachorowalności u dzieci poprzez oddzielenie poradni dla dzieci chorych i zdrowych, Potencjalne zmniejszenie zachorowalności na najczęściej występujące w populacji choroby poprzez umożliwienie dostępu do badań profilaktycznych, Zwiększenie możliwości obsługowych Pacjentów (wpływ rozwiązań przestrzennych na organizację pracy); lepsze i bardziej efektywne z punktu widzenia racjonalności wykorzystanie pomieszczeń i co za tym idzie, poprawa organizacji pracy umożliwi bardziej kompleksową opiekę w  miejscu zamieszkania pacjentów bez konieczności ich dojazdu do okolicznych ośrodków zdrowia; jednocześnie zwiększy się szybkość i kompleksowość diagnozowania pacjentów, Przyśpieszenie czynności administracyjnych, Zmniejszenie kosztów eksploatacji ośrodków zdrowia poprzez częściowe docieplenie oraz wymianę źródła ciepła (Rudy).

Planowanym rezultatem Projektu jest: wzrost dostępności świadczonych usług w ośrodkach zdrowia, wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia objętej Projektem, wzrost liczby osób niepełnosprawnych korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia po zrealizowaniu Projektu.

Projekt pn. „Ku pełni zdrowia – kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach”, realizowany przez Gminę Kuźnia Raciborska uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IX Osi Priorytetowej, Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt finansowany jest w 64,34% z Unii Europejskiej oraz w 35,66% ze środków własnych Gminy Kuźnia Raciborska.

Dokumentacja zdjęciowa projektu

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information