Koronawirus w Gminie Kuźnia Raciborska

Zarażonych: 16    Kwarantanna: 21    Nadzór epidemiologiczny: 1    Podejrzenie zakażenia: 0    Wyleczonych: 11

Błąd
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /kuznia/web/www2/images/stadion2013/
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /kuznia/web/www2/images/oczyszczalnia/
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /kuznia/web/www2/images/parking2012/
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /kuznia/web/www2/images/oczyszczalnia/
Uwaga
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG

Sample Data-Articles

Instrukcja zgłaszania nieprawidłowości

W ramach programu POIS.01.07.01 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS .01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa pois.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu pod nazwą:

 „Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych  w Gminie Kuźnia Raciborska”

Informujemy, że w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach POIiŚ  2014-2020 wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia wszelkich nieprawidłowości w projektach finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 

Więcej informacji na temat mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Spis Rolny 2020

4.08.2020

Spis rolny już za miesiąc!

 

Już za miesiąc rozpocznie się Powszechny Spis Rolny! Wyniki spisu pozwolą scharakteryzować polskie #rolnictwo, posłużą do podejmowania decyzji strategicznych oraz do celów porównań międzynarodowych.

 

 więcej info - https://spisrolny.gov.pl/

 

 #PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny

 

 

 

20.07.2020

 

22.06.2020

 


 

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

1.      Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)      być osobą pełnoletnią,

2)      zamieszkiwać na terenie gminy Kuźnia Raciborska,

3)      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)      nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Kandydat na rachmistrza terenowego:

1)      zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacji o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2)      jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;

3)      zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3.      Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4.      Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.

5.      Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6.      Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7.      Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1)   Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego(zał. 1);

2)   Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;

3)   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);

4)   Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

Adres do doręczeń:

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

ul. Słowackiego 4

47-420 Kuźnia Raciborska

 

9.      Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Michalina Komarek lub Patrycja Treffon, tel.32 419-14-17 wew. 107, kom. 502 622 138

 

Burmistrz Miasta

/-/ inż. Paweł Macha

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Relacje

 O NAS           STATUT           AKTUALNOŚCI          INICJATYWY          RELACJE


 

20 maja 2019

W minioną sobotę w Kuźni Raciborskiej Zarząd Osiedla Stara Kuźnia zorganizował spotkanie mieszkańców połączone z porządkowaniem terenów gminnych, gdzie planuje się zagospodarowanie ich na cele rekreacyjno-parkowe. Rozpoczęcie imprezy zostało zainicjowane powitaniem zebranych mieszkańców przez Burmistrza Pawła Machę oraz przewodniczącą osiedla Marię Wyszomierską. W dalszej części spotkania zakasano rękawy i zgodnie z podziałem zadań uporządkowano znaczną część terenu. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, a późniejszy deszcz zamiast zniechęcić, jedynie zacieśnił kuźniańskie więzi. Po wspólnej pracy na wszystkich czekał niezwykle klimatyczny występ Marka Wojtowicza, znanego bluesmana. Jak zwykle nie zabrakło chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, którzy wraz z wychowawcami wspierają takie przedsięwzięcia. Wielkie zainteresowanie wzbudziła różowa taczka, która prócz swojej podstawowej funkcji stanowiła element dekoracyjny, wobec którego nie przeszedł obojętnie nawet przewodniczący Rady Miasta Radosław Kasprzyk. Uwieńczeniem spotkania była wspólna biesiada, a na koniec każdy otrzymał kamizelkę odblaskową, aby bezpiecznie wrócić do domu. Piknik udał się w pełni i zakończył późnym wieczorem - jak widać na ostatnich zdjęciach.

Pełna fotorelacja TUTAJ

         

SAMI SWOI - wspieramy lokalnych przedsiębiorców i lokalny handel

Wykaz lokalnych przedsiębiorców:

 

Sklep budowlany BUDRYS Ryszard Spyrka, RUDY

Tel./fax 32-410-30-26

Tel. 609-440-828, 530-480-484

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.budrys-rudy.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17, soboty 7-13

Oferujemy transport i przyjmujemy zamówienia telefoniczne , mailowo i przez FB

 

Sklep odzieżowy „ELŻBIETA” Elżbieta Janik KUŹNIA RACIBORSKA

Tel. 32-419-11-53

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, sobota 9-13

Strona na Facebooku pod nazwą ,,Sklep odzieżowy Elżbieta "

Oferujemy możliwość dowozu do klienta i zamówienia telefonicznego

 

Firma MP-ELEKTRO

usługi elektryczne, monitoring i alarmy,  wideodomofony i domofony, sterowanie bram, usługi RTV-sat, fotowoltaika oraz serwis 24h/7.

Firma  czynna całodobowo  od poniedziałku do niedzieli

Tel. 509653167

www.mp-elektro.pl

 

facebook MP-ELEKTRO Marcin Palica

 

 

Inicjatywy

 O NAS           STATUT           AKTUALNOŚCI          INICJATYWY          RELACJE


 

26 lipca 2019

Mimo trwającego sezonu urlopowego, prace na rzecz Starej Kuźni idą pełną parą. W minionym czasie został wykoszony i wypielony teren, gdzie znajduje się przystanek autobusowy na ul. Topolowej, a także został złożony wniosek w sprawie montażu zadaszonych wiat przystankowych na ul. Topolowej i Kozielskiej. Został uporządkowany teren przed piekarnią, włącznie z umieszczeniem w tym miejscu kosza na śmieci. Ponadto ławki na Starej Kuźni zostały pokryte świeżą warstwą impregnatu. Nie zapomnieliśmy również o parku Dębina, gdzie zostały wykonane nasadzenia ziół na ścieżce sensorycznej, pomalowane ławki, a także oczyszczona ścieżka z drewnianych "plastrów miodu". Wszystko o czym piszemy zostało udokumentowane, tak więc zapraszamy do galerii. Składamy serdeczne podziękowania dla ZGKiM Kuźnia Raciborska za nienaganną współpracę.

          

 


 

21 czerwca 2019

W ostatnim czasie zostały poczynione starania aby dawnej górce na ul. Topolowej, na której dzieci z okolicznych ulic zjeżdżały na sankach, przywrócić dawny blask. Zostało przywiezionych ok. 100 ton ziemi. Dzięki pomocy lokalnego przedsiębiorcy (firma TELNOW) oraz zaangażowania zarządu osiedla została ona rozparcelowana, a efekty tego przedsięwzięcia widoczne są na załączonych zdjęciach.

  

 


 

27 kwietnia 2019

Dzięki rozpoczętej współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej udało się posprzątać teren w okolicach kąpieliska Wodnik naprzeciwko pogotowia przy ulicy Jagodowej. Efekt wykonanej pracy widać na załączonych zdjęciach, które wpłynęły na naszą skrzynkę.
Składamy serdeczne podziękowanie. Szanujemy Was i przesyłamy pozdrowienia Grupie Adaptacyjnej nr 6 MOW w Kuźni Raciborskiej pod opieką wychowawczyni Izy Pileckiej.

         

 


 

3 kwietnia 2019

Przedświąteczne porządki ruszyły pełną parą.
Teraz tylko wyglądać zająca.

Pamiętaj aby zawsze zdejmować nieaktualne ogłoszenie!

    

 


 

28 marca 2019

Dzikie wysypiska rosną jak grzyby po deszczu, tylko że grzyby cieszą wzrok, a śmieci zatrważają swoją ilością i psują piękno krajobrazu. Hej, śmiecisz? Czy skwer ukwiecisz? Polecamy to drugie. Naprawdę warto zadbać o otoczenie, bo ładne jest w cenie.

         

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information