Rada Miejska

Jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Aktualnie liczy 15 radnych. Odbywa sesje zwyczajne przeważnie raz w miesiącu, na podstawie planu pracy. Sesje Rady Miejskiej odbywają się Sali Ślubów Urzędu Miejskiego.

W obecnej kadencji 2018-2023 Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej działa w następującym składzie:

Radni:

Radosław Kasprzyk
Przewodniczący Rady

 

Gerard Depta

Z-ca Przewodniczącego

 

Marcin Czerniej

 

Ilona Wróbel

Ernest Drazik

Gerard Hanusek

 

Henryk Wrzosok

Adrian Juraszek

Elżbieta Kozłowska

Maciej Kriwienok

 

Adrian Lepiarczyk 

Grażyna Tokarska

Mariola Wajda

Roman Wilk

Manfred Wrona


Obsługę Rady Miejskiej prowadzi Kierownik Biura Rady Miejskiej:
Ilona Burgieł
ul. Słowackiego 4, pokój nr 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
tel. 32 419 14 88, fax 32 419 14 32

Przy Radzie Miejskiej działają komisje, które obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb:

Składy Komisji

Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada Miejska powołuje stałe i doraźne Komisje, a także zespoły. Do zadań Komisji stałych w zakresie spraw do których zostały powołane należą w szczególności: stała praca merytoryczna i koncepcyjna, kontrola pracy Burmistrza i jednostek organizacyjnych, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę Miejską, Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji, występowanie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, kontrola wykonywania uchwał Rady Miejskiej, badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information