OŚ - Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kontakt

 

Patrycja Treffon - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
pokój nr 16, tel. 32/419-1417 w.107, fax 32/419-1432,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michalina Komarek- Inspektor ds. Ochrony Przyrody i Ochrony Zwierząt
pokój nr 16, tel. 32/419-1417 w.107, fax 32/419/1432
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Dzedzej Ewa - Inspektor ds. Gospodarki Odpadami 
pokój nr 16, tel. 32/419-1417 w.131, fax 32/419-1432
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kawalec Nikol - Inspektor ds. Ochrony Środowiska 
pokój nr 16, tel. 32/419-1417 w.131, fax 32/419-1432
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania i kompetencje Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, ekologią oraz działalnością rolniczą na terenie Gminy, a w szczególności:

1.1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, obiektów i urządzeń wodnych - inicjowanie i koordynacja działań w tym zakresie na terenie Gminy.

1.2. Prowadzenie usług doradczych w zakresie pozyskiwania środków finansowych przez mieszkańców na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.3. Opracowywanie i realizacja planów i programów oraz dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska,gospodarki odpadami, ochrony wód, prawa górniczego i geologicznego.

1.4. Tworzenie warunków dla sprawnej realizacji usług komunalnych dla ludności takich jak zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

1.5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

1.6. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

1.7. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.

1.8. Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach własności Gminy.

1.9. Nadzór nad pielęgnacją drzew i krzewów na terenach gminnych.

1.10. Administracja w zakresie łowiectwa.

1.11. Realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej.

1.12. Monitorowanie terenu gminy i usuwanie zagrożeń wynikających ze złej pielęgnacji drzew.

1.13. Podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska.

1.14. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

1.15. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

1.16. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

1.17. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych.

1.18. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach.

1.19. Współdziałanie ze służbami komunalnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz Gminy.

1.20. Kontrola utrzymania porządku, czystości i estetyki na terenie Gminy, w tym:

a)    kontrola prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Gminy;

b) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi podejmującymi takie działania;

c) zapewnienie należytego stanu sanitarnego i czystości na terenie Gminy oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami.

1.21. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo wodne, o ochronie zwierząt.

1.22. Realizacja zadań wynikających z przepisu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach: realizacja gminnego planu gospodarki odpadami, o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody.

1.23. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information