ORSO - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kontakt

Magdalena Czech-Majer - Inspektor ds. Środków Pomocowych
pokój nr 9, tel. 32-419-14-17 w.129
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zuzanna Kobielska - Inspektor ds. Środków Pomocowych
pokój nr 9, tel. 32-419-14-17 w.108
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Pawlak - Inspektor ds. Dowodów Osobistych
pokój nr 3, tel. 32-419-14-17 wew. 118
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Anna Gotzmann - Podinspektor ds. Ewidencji Ludności
pokój nr 3, tel. 32-419-14-17 wew. 128
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Michalska Danuta - Inspektor ds. Kadrowych i Gospodarczych
pokój nr 7, tel. 32-419-14-17 w.106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Mamczur - Podinspektor ds. Kancelaryjnych
pokój nr 4, tel. 32-419-14-17 w.101
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Górecki - Podinspektor ds. Działalności Gospodarczej
pokój nr 1, tel. 32-419-14-17 wew.103
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Gałuszka-Biernacki - Inspektor ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pokój nr 9, tel. 32-419-14-17 w.108
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Danuta Ulman - Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej 
pokój nr 22, tel. 32-419-14-17 w.120
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Sokół - Punkt Obsługi Mieszkańca
pokój nr 1, tel. 32-419-14-17 wew. 103 

Rosiński Andrzej - Kierowca
Napiórkowska Wanda - sprzątaczka
Klich Anna - sprzątaczka 

 

Zadania i kompetencje Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, a w szczególności:

1.1. Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

1.2. Gospodarka materiałowa.

1.3. Zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości.

1.4. Utrzymanie w sprawności i konserwacja urządzeń biurowych, a w szczególności informatycznych, poligraficznych i telefonicznych.

1.5. Zapewnienie obsługi administracyjnej – w tym m.in.:

- prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

- prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

- prowadzenie kancelarii, archiwum i biblioteki Urzędu Miejskiego.

1.6. Prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników.

1.7. Organizowanie praktyk i staży zawodowych uczniów i studentów.

1.8. Inicjowanie organizowania kursów i szkoleń dla pracowników urzędu.

1.9. Utrzymanie sprawności i bieżąca modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego i stanowisk komputerowych.

1.10. Instruktaż w zakresie obsługi komputerów i użytkowania programów.

1.11. Obsługa i aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego.

1.12. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.

1.13. Plakatowanie obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych.

1.14. Dekorowanie siedziby urzędu z okazji świąt i rocznic.

1.15. Dostarczanie korespondencji i przesyłek.

1.16. Organizacja sesji Rady Miejskiej, łącznie z obowiązkiem transmisji obrad.

1.17. Dbałość o ład, porządek i czystość na terenie Urzędu Miejskiego i wokół niego.

1.18. Realizacja zadań okresowych nieprzewidzianych do prowadzenia zapisami zakresów czynności, zgodnie z poleceniami przełożonych.

1.19. Reklamowanie osób od czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i wojny.

1.20. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Miejskiego.

1.21. Przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów zgodnie z kalendarzem wyborczym PKW oraz referendów.

1.22. Prowadzenie i udostępnianie zbiorów przepisów prawnych.

1.23. Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji Urzędu Miejskiego.

1.24. Realizowanie ustawy o ochronie dóbr kultury.

1.25. Prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

1.26. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

1.27. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.

1.28. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

1.29. Obsługa organizacyjno - biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.30. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.

1.31. Prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

1.32. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach programów pomocowych.

1.33. Współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami administracji państwowej.

1.34. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

1.35. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i związkami mającymi swoją siedzibę na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz udzielanie im pomocy administracyjno-biurowej.

1.36. Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami międzygminnymi, do których należy gmina.

1.37. Prowadzenie rejestrów zarządzeń Burmistrza Miasta,

1.38. Przyjmowanie zgłoszeń o zmianach miejsc pobytu osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

1.39. Zawiadamianie WKU oraz innych urzędów o zmianach zgłoszonych przy spełnianiu obowiązku meldunkowego.

1.40. Obsługa administracyjno – biurowa działalności Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej i radnych.

1.41. Przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej i komisji - zapewnienia ich terminowego doręczenia.

1.42. Sporządzanie protokołów z sesji, komisji i zebrań jednostek pomocniczych gminy, których są organizatorem, uczestniczą bądź są reprezentowani Burmistrz lub Rada Miejska.

1.43. Terminowe dostarczanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biura Prawnego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej podjętych przez Radę Miejską uchwał.

1.44. Współorganizowanie zebrań mieszkańców miasta i sołectw i ich obsługa administracyjna.

1.45. Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy i prowadzenie dokumentacji dotyczącej ich działalności.

1.46. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady Miejskiej, wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej, interpelacji, zapytań i wniosków radnych

 

 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information