EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o wszczęciu postępowania z wniosku Miasta Racibórz z siedzibą przy ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Racibórz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
,,Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Pocztowej w Raciborzu, na działce nr ewid.: 4830/105 a.m. 4 miasto Racibórz”.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska