POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

Punkt informacyjny

II piętro
Urzędu Miejskiego
w Kuźni Raciborskiej

pokój Nr 16

Informacja telefoniczna:
32 4191417
wew. 131

STARE TELEFONY KOMÓRKOWE I ZUŻYTE BATERIE - NIE WYRZUCAJ ALE ODDAJ !


Stare telefony komórkowe i zużyte baterie mieszkańcy naszej gminy mogą legalnie wrzucać do specjalnych zielonych pojemników firmy Enviropol. Pojemniki znajdują się na partrerze w holu głównym  Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 . Mieszkańcy mogą wrzucać stare telefony komórkowe i zużyte baterie w godzinach pracy Urzędu.


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJW ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELINIERUCHOMOŚCINA TERENIE GMINYKUŹNIA RACIBORSKA


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)


UWAGA MIESZKAŃCY !!!

NOWY WZÓR DEKLARACJI - do pobrania w menu POBIERZ - prawa zakładka strony

WAŻNA INFORMACJA DO DEKLARACJI


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ EcoHarmonogram >>>


UWAGA!

Harmonogram wywozu odpadów
od 1 stycznia 2023 roku

Pobierz harmonogram


UWAGA!

Harmonogram wywozu odpadów
od 1 stycznia 2022 roku

Pobierz harmonogram


UWAGA!

Harmonogram wywozu odpadów
od 1 stycznia 2021 roku

Pobierz harmonogram


 

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 
2023r. NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

 

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
OD 1 lutego 2022

 

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
OD 1 lutego 2021

 


 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

ULOTKA DOMY JEDNORODZINNE     ZABUDOWA WIELORODZINNA


 INFORMACJA

O TERMINIE WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚMIECI 

PRZYPOMINA SIĘ MIESZKAŃCOM O OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA
I KWARTAŁ 2023r., W TERMINIE DO DNIA 15.03.2023r.
II KWARTAŁ 2023r., W TERMINIE DO DNIA 15.06.2023r.
III KWARTAŁ 2023r., W TERMINIE DO DNIA 15.09.203r.
IV KWARTAŁ 2023r., W TERMINIE DO DNIA 15.12.2023r.

OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, KTÓREGO NUMER PODANY ZOSTAŁ MIESZKAŃCOM W PRZESYŁANYCH PISMACH ALBO W KASIE URZĘDU, U SOŁTYSÓW, NA POCZCIE LUB W DOWOLNIE WYBRANYM BANKU.


UWAGA! PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI


UWAGA! PRZYPOMNIENIE O OPRÓŻNIANIU SZAMB


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2022 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2021 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2020 r.
- KOREKTA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2019 r.
- KOREKTA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2020 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2018 - KOREKTA r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2018 r.

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2013 r.

_______________________________________________________________________

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

_______________________________________________________________________

Lista podmiotów posiadających uprawnienia do odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Kuźnia Raciborska

_______________________________________________________________________

 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

_______________________________________________________________________

 

 

 

Home

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz