POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

Punkt informacyjny

II piętro
Urzędu Miejskiego
w Kuźni Raciborskiej

pokój Nr 16

Informacja telefoniczna:
32 4191417
wew. 131

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ EcoHarmonogram >>>


UWAGA!

Harmonogram wywozu odpadów
od 1 stycznia 2019 roku

Pobierz harmonogram           Domy jednorodzinne         Domy wielorodzinne

 


 

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
OD 1 MARCA 2018

 


 INFORMACJA

O TERMINIE WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚMIECI 

PRZYPOMINA SIĘ MIESZKAŃCOM O OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA III KWARTAŁ 2019r., W TERMINIE DO DNIA 15.09.2019r.

OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, KTÓREGO NUMER PODANY ZOSTAŁ MIESZKAŃCOM W PRZESYŁANYCH PISMACH ALBO W KASIE URZĘDU, U SOŁTYSÓW, NA POCZCIE LUB W DOWOLNIE WYBRANYM BANKU.


 

UWAGA MIESZKAŃCY!

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018

Pobierz ulotkę>>>


UWAGA! PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

______________________________________________________________________________

UWAGA! PRZYPOMNIENIE O OPRÓŻNIANIU SZAMB

_________________________________________________________________________________________ 

UWAGA!!! NOWY WZÓR DEKLARACJI "ŚMIECIOWEJ" TUTAJ>>>


 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2013 r.

_______________________________________________________________________

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

_______________________________________________________________________

Lista podmiotów posiadających uprawnienia do odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Kuźnia Raciborska

_______________________________________________________________________

 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

_______________________________________________________________________

 

 

 

Home

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz