POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

HomePrzepisy prawne

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw
POBIERZ

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
POBIERZ

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
POBIERZ

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz