POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

Home

Artykuły

Lista podmiotów posiadających uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych

Lista podmiotów

posiadających uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z ternu Gminy Kuźnia Raciborska ( art. 3 ust. 2, pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz.U.z 2012 r. poz. 391 z póż, zm.).

Lp.

Firma lub imię i nazwisko podmiotu

 

Adres podmiotu

1.

Veolia Usługi dla środowiska Spółka Akcyjna Oddział w Krapkowicach

 

ul. Piastowska 38,

47-303 Krapkowice

2.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku

 

ul. Jankowicka 9,

44-201 Rybnik

3.

„REMONDIS” Gliwice Sp. z o.o.

 

 

ul. Kaszubska 2,

44-100 Gliwice

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

 

5.

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.

 

ul. Kokotek 33

41-700 Ruda Śląska

 

6.

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

 

 

 ul. Korzonek 98

42-274 Konopiska

7.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL”

ul. Korzonek 98,

42-274 Konopiska

 

8.

EKO M.Golik, J. Konsek, J. Serwotka

Spółka Jawna 

 

ul. Kościuszki 45a,

44 – 200 Rybnik

9.

„NAPRZÓD” Sp. z o.o.

 

ul. Raciborska 144 b

44-280 Rydułtowy

 

10.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

ul. Klasztorna 45  

47-420 Kuźnia Raciborska

11.

„REMONDIS” Sp. z o.o.

 02-980 Warszawa Zawodzie 16

Oddział w Sosnowcu

 

ul. Baczyńskiego 11

41-203 Sosnowiec

 

12.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Nowoczesna”

ul. Wileńska 3

47-400 Racibórz

 

13.

A.S.A Eko Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz