POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

Home

Artykuły

Uwaga! Nowy wzór deklaracji „ śmieciowej”

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, iż w związku z koniecznością wynikającą z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczącą zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podjęciem przez Radę Miasta Kuźnia Raciborska w dniu 8 października 2015 r. stosownej uchwały, z dniem 4 listopada br. zaczyna obowiązywać nowy wzór deklaracji, który należy składać przy zmianie liczby deklarowanej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zgłaszaniu nowej nieruchomości.

W celu pobrania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pokój 16 lub pobrać deklarację ze strony internetowej Urzędu www.kuzniaraciborska.pl

w zakładce „odpady komunalne”

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz