POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

Home

Artykuły

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

Szanowni Mieszkańcy

Od dnia 1 marca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej będzie prowadzona weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje, ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, uprasza się o złożenie nowej deklaracji w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat śmieciowych (tj. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób, tymczasowe zamieszkanie, wynajem domu, lokalu, wyprowadzenie się osób lub zgon) w terminie do dnia 31.03.2018r.

Po wyznaczonym terminie (31.03.2018r.), każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w deklaracji będzie weryfikowana indywidualnie przez tutejszy Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od 1.03.2018r. między innymi spowodowane jest różnicą w ilości złożonych deklaracji, a liczbą osób zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz