EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Szkoły podstawowe w gminie Kuźnia Raciborska z unijnym dofinansowaniem

Zarząd Województwa Śląskiego 28 czerwca podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach naboru nr FESL.06.02-IZ.01-020/23 Działanie 06.02. Kształcenie ogólne. Na wysokich miejscach wśród projektów wybranych do dofinasowania znalazły się dwa nasze projekty: „Wszyscy jesteśmy równi” – edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz „Równe szanse dla każdego ucznia” – edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. Będą realizowane w szkołach w latach szkolnych 2024/2025 i 2025/2026. Wartość projektów to: 1 036 222,68 zł. Dofinansowanie: 984 411,54 zł. W projekcie będą realizowane zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formie zajęć dodatkowych.  Szkoły zostaną doposażone w nowoczesne i różnorodne pomoce dydaktyczne potrzebne w realizacji tych zajęć. Swoje umiejętności podniosą także nauczyciele.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska