EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 22.04.2024r. i 14.06.2024r.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 22.04.2024r. i 14.06.2024r.

W Programie „Czyste Powietrze” wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła jedynie do urządzeń znajdujących się na liście ZUM (od 14.06.2024r.).
  • Przy wymianie źródła ciepła na pompę ciepła obowiązkowy jest audyt energetyczny (możliwość dofinansowania do audytu do 100% kosztów kwalifikowanych!- od 14.06.2024r.).
  • Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).
  • W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do WFOŚiGW podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). A ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy
    z wykonawcą (od 22.04.2024r.).
  • W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie
    w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny- od 22.04.2024r.).

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na termin wizyty) mogą uzyskać pomoc  pracownika w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 16)

Tel. 32-419-14-17 wew. 107 (Inspektor ds. ochrony środowiska, Nikol Kawalec)

lub poprzez: serwis pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

 

Strona programu „Czyste Powietrze” : https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska