EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

„AKCJA LATO” 2022

„AKCJA  LATO”

 

Burmistrz Miasta Kuźni Raciborskiej ogłosił konkurs na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z Gminy Kuźnia Raciborska, pozostających podczas wakacji w miejscu zamieszkania.

Termin realizacji zadania:    od 27.06.2022 r. do 31.08.2022r.

 

 

Podmioty zainteresowane organizacją „AKCJI LATO” mogą składać oferty

za pośrednictwem platformy WITKAC.PL,

konkurs znajduje się pod adresem:

https://witkac.pl/#/Contest/View/21624

 

UWAGA !!!

Termin składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl upływa 10.06.2022 r.

Termin dostarczenia oferty w wersji papierowej upływa 15.06.2022 r.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem – „AKCJA LATO 2022”, w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, który tymczasowo znajduje się przy ul. Jagodowej 15 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zarządzenie Nr B.0050.195.2022 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 18.05.2022 r.

 

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska