EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska

NIP 639-00-15-023

Sąd Rejonowy w  Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego               

KRS 0000157031

Kapitał zakładowy: 17.279.500,00 zł

Biuro:

Biuro i Kasa czynne:
Poniedziałek – Środa, Piątek od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 17:00
tel/fax: 32 418 90 27
tel: 32 414 72 51, 662 106 687

e-mail: biuro@gpwik.pl

Oczyszczalnia:

tel: 32 419 11 91
e-mail: oczyszczalnia@gpwik.pl

Telefony alarmowe:
32 419 11 91
600 282 960

Scroll to Top