EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Referat Finansowo – Budżetowy i Podatkowo-Kasowy (FBPK)

Kontakt

Dariusz Nowak Z-ca Skarbnika
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego i Podatkowo-Kasowego
Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
pokój nr 18, tel. 32-419-14-17 w.137
e-mail: dariusz.nowak@umkuznia.pl

Barbara Czyszczoń – Specjalista
pokój nr 11, tel. 32-419-14-17 w.110
e-mail: barbara.czyszczon@umkuznia.pl

Martina Placzko – Podinspektor ds. księgowości
pokój nr 17, tel. 32-419-14-17 w.112
e-mail: martina.placzko@umkuznia.pl

Irena Kalemba – Inspektor ds. księgowości
pokój nr 20, tel.32-419-14-17 w.123
e-mail: irena.kalemba@umkuznia.pl

Iwona Kudla – Podinspektor ds. księgowości i rozliczeń dochodów jednostki
pokój nr 20, tel. 32-419-14-17 w.123
e-mail: iwona.kudlak@umkuznia.pl

Joanna Czogała – Podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokój nr 20, tel. 32-419-14-17 w.123
e-mail: joanna.czogala@umkuznia.pl 

Lidia Mikołajek – Specjalista ds. Podatków
pokój nr 13, tel. 32-419-14-17 w.122
e-mail: lidia.mikolajek@umkuznia.pl

Janik Maria – Specjalista ds. Podatków
pokój nr 13, tel. 32-419-14-17 w.122
e-mail: maria.janik@umkuznia.pl

Ilona Burgieł – Inspektor  
pokój nr 8, tel. 32-419-14-17 w. 132
e-mail: ilona.burgiel@umkuznia.pl

Gontarek Krystyna – Specjalista
pokój nr 8, tel. 32-419-14-17 w. 132
e-mail: krystyna.gontarek@umkuznia.pl

Edyta Pytlik – podinspektor ds. księgowości i płac 
pokój nr 17, tel. 32-419-14-17 wew. 112
e-mail: edyta.pytlik@umkuznia.pl

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska