EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Sołectwo Jankowice

Norbert Gacka - Sołtys

ul. Wiejska 9
47-430 Jankowice
tel. biuro sołtysa 886-306-361

RADA SOŁECKA -
kadencja 2018-2023

1) Depta Ginter

2) Ganczorz Henryk

3) Granieczny Leszek

4) Kłoda Mirosław

5) Korczowska Bernadeta

6) Muras Zbigniew

7) Procek Jan

8) Rabiega Robert

9) Rzepka Gabriela

10) Szendzielorz Roman

11) Sznajder Zygfryd

12) Zięć Konrad

Scroll to Top