EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Sołectwo Ruda

Przemysław Hawro - Sołtys

ul. Główna 30
47-420 Ruda
tel. 

RADA SOŁECKA -
kadencja 2018-2023

1) Bartnik Zygmunt
2) Florek Tomasz
3) Groborz Łukasz
4) Janik Aniela
5) Pieruszka Erwin
6) Żemełka Rafał

Scroll to Top