EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚ)

Kontakt

Patrycja Treffon – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
pokój nr 16, tel. 32/419-1417 w.143, fax 32/419-1432,
e-mail: patrycja.treffon@umkuznia.pl

Michalina Komarek- Inspektor ds. Ochrony Przyrody i Ochrony Zwierząt
pokój nr 16, tel. 32/419-1417 w.145, fax 32/419/1432
e-mail: michalina.komarek@umkuznia.pl

Dzedzej Ewa – Inspektor ds. Gospodarki Odpadami 
pokój nr 16, tel. 32/419-1417 w.131, fax 32/419-1432
e-mail: ewa.dzedzej@umkuznia.pl

Ewelina Absalon – Podinspektor ds. Ochrony Środowiska 
pokój nr 16, tel. 32/419-1417 w.107
e-mail: ewelina.absalon@umkuznia.pl

Scroll to Top