EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Sołectwo Turze

Marcelina Waśniowska - Sołtys

ul. Kościelna 25
47-420 Turze
tel. 32-419-28-74

RADA SOŁECKA -
kadencja 2018-2023

1) Depta Dawid
2) Depta Gerard
3) Holecka Irena
4) Kostka Michał
5) Marek Paweł
6) Pichali Ewa
7) Pieruszka Bernard
8) Reichel Piotr
9) Skarupa Roman
10) Wranik Zygfryd

Scroll to Top